This site is still under construction. Time is for illustration purposes only
Home Page Profile Contact Us Advertise Invite a friend Terms of use Hebrew

תקנון האתר

 • תקנון זה כתוב בלשון זכר, אך הכוונה היא לגברים ולנשים כאחד.

 • תוכן, עיצוב, הטכנולוגיה וכל קניין רוחני שבהם (לרבות סימני מסחר וזכויות יוצרים) הינם רכושה הבלעדי של הנהלת האתר ואין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות אלה וכל שימוש שאינו בהתאם לתקנון זה ו/או תקנון אחר , יהווה שימוש אסור.

 • הנהלת האתר רשאית לשנות, לערוך, לעדכן ו/או לבצע כל שינוי בדפי האתר מבלי להודיע על כך לכל גורם שהוא והכל לפי הצורך וכפי שההנהלה תראה כנכון לעשות זאת.

 • הנהלת האתר רשאית לשנות תוכן ו/או מבנה בסיס הנתונים של האתר ללא קבלת אישור מכל גורם אחר.

 • הנהלת האתר רשאית לשנות את העיצוב של האתר ללא כל הודעה מוקדמת והכל כפי שתראה כנכון.

 • הנהלת האתר רשאית לשנות סעיף/י תקנון זה ו/או להוסיף ו/או למחוק סעיף/ים מהתקנון ללא אישורו של כל גורם אחר על כך והכל כפי שתראה נכון לעשות.

 • הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או עוגמת נפש אשר יגרמו לגולשים בכל הקשור בכניסה, גלישה, הפעלה, שימוש והשתתפות בדף/י האתר והאחריות מוטלת אך ורק על הגולש בלבד.

 • הנהלת האתר רשאית למסור פרטי גולש ו/או גולשים למשטרה ו/או לכל גורם משפטי אחר במידה ונתבקשה לעשות כך ו/או במידה והיה צורך לעשות כך לפי שיקול דעתה.

 • הנהלת האתר אינה אחראית על תוכן חומר פרסומי ו/או כל חומר אחר אשר יפורסם באתר בכל דפיו.

 • אך ורק בית המשפט הישראלי שבתחום השיפוט של בית המשפט המחוזי בחיפה והוא בלבד, יהא מוסמך לדון בתביעות שעל פי תקנון זה ו/או פעילות האתר.

 • במידה והנהלת האתר החליטה לקבוע מחיר מסויים על אחד ו/או על יותר מאחד מהשירותים שהאתר נותן לציבור גולשיו, בכך לא תהיה טענה כלשהי כנגד האתר ו/או הנהלתו.

 • תקנון זה אינו מחליף כל תקנון אחר שנמצא באתר אלא הינו משלים לכל תקנון אחר והכל לפי הדבק הדברים.

 • במסגרת פעילות האתר, יתכן ויפורסמו קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, ומאחר ולהנהלת האתר אין שליטה על אתרי אינטרנט כאלה, לכן הנהלת האתר אינה אחראית לזמינות,פעילות תכנים, פרסומות או כל חומר אחר שנמצא באתרים כאלה, והאחריות מוטלת אך ורק על הגולש ואין לשתף הנהלת האתר בכל נזק ישיר או עקיף אשר יגרם לגולש כתוצאה מחשיפה ו/או שימוש באתרים כאלה.

 • כתוצאה משימוש בלתי חוקי ע"י הגולש לאחד ו/או ליותר מאחד מסעיפי תקנון זה ו/או כתוצאה מהפעלה לא תקינה לאחד ו/או ליותר מאחד מדפי האתר והחומר שבהם, נגרם נזק, הפסד, אבדן רווח, לשון רע, תשלום או הוצאה כלשהי להנהלת האתר ו/או לעובדים שבאתר ו/או למפרסמים שבאתר ו/או לכל צד שלישי הקשור עם האתר, תהיה האחריות לכך מוטלת עליך ותהיה חייב לפצות את הנהלת האתר או מי מטעמה על כל ההוצאות שנגרמו לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

 • google משתמשת בקבצי cookie להצגת פרסומותיה באתר בשיטת שיווק בלתי ישיר. השימוש בקבצי cookie dart מאפשר ל- google להציג למבקרי האתר פרסומות לפי תוכן דפי האתר הנפתחים ע"י המשתמשים. כל גולש לאתר באפשרותו לבטל את השימוש בקבצי cookie dart בכניסתו לקישור הבא:
  http://www.google.com/privacy_ads.html

 • סעיפי תקנון זה הינם מחליפים ו/או משלימים זה את זה לפי הדבק הדברים.

 • במידה ונערך דיון בבית משפט לאחד מסעיפי תקנון זה, הדבר לא יפגע ביתר הסעיפים.

 • לכל בירור ו/או שאלה בעניין תקנון זה, ניתן לפנות אלינו בכתובת: צור קשר.

 • בהסכמתך לתנאי תקנון זה במקומות המיועדים לכך באתר, הינך מצהיר שקראת והבנת את סעיפי ותנאי התקנון והינך מאשר אותם ומקבל אותם על עצמך.
Second Hand
All commercials
Table Ads
Games
Songs
Sounds
Forums
Movies
Links
Financial Services
Medical services
Transportation
Education & Culture
Jokes
Stories from life
All cheap
Essential services
All for free
Jobs
Copyright ® 2009 NNS.CO.Il , All rights reserved. HeHost.com - Hosting the World Hosting by HEHOST.COM - Hosting the World !